Låt oss göra er stamspolning i Stockholm

Stamspolning Stockholm är ett effektivt sätt att förhindra översvämningar och vattenskador och det är därför viktigt att bostadsrättsföreningar stamspolar fastigheten med jämna mellanrum. Du som bostadsrättsägare kan själv ana att det finns eventuella problem med avloppsledningarna om vattnet i diskhon och badrummet rinner ner väldigt långsamt. Vi kan då utföra avloppsspolning i Stockholm i och med att det finns risk för att det är ett stopp på gång!

Stamspolning håller rören fräscha

Stamspolning Stockholm handlar helt enkelt om att spola igenom rören för att få bort beläggningar som på sikt kan täppa till avloppet och orsaka översvämning och vattenskador. Vi har även en lång erfarenhet av rörspolning i Stockholm. Detta bör ske minst en gång vart tionde år, men helst inte mer sällan än var femte, och det är upp till bostadsrättsföreningarna själva att hålla koll! Anlita alltid en professionell firma för att göra stamspolning Stockholm.

Varför ska man göra en stamspolning i Stockholm?

En stamspolning brf görs med hett vatten som sprutas in i rören med högt tryck. Det här är alltså inget som man kan göra själv! Vanligtvis börjar man längst ner i huset där det finns som mest avlagringar i rören, sedan jobbar man sig uppåt i huset. Om stamspolningen görs på rätt sätt så kommer livslängden på rören att förlängas avsevärt och risken för stopp och översvämningar minskar. Det är naturligtvis förknippat med en kostnad att stamspola och det här är något som bostadsrättsföreningen bör budgetera för i sin löpande underhållsbudget. Kostnaden för att göra en stamspolning Stockholm med jämna mellanrum är definitivt mindre än kostnaden förknippad med en större vattenskada. Tänk på att det är föreningen, inte enskilda lägenhetsinnehavare, som ansvarar för stammarna. Gränsen går där rören går in i väggen och en vattenskada som orsakas av fett eller andra avlagringar som täpper till rören kan bli en väldigt kostsam historia för föreningen!

Anlita professionella företag för stamspolningen

Anlita alltid professionella företag för stamspolning brf. Det krävs speciell utrustning och kompetens för att kunna utföra stamspolningen på rätt sätt. Duktiga och erfarna stamspolare kommer dessutom att kunna göra en bra bedömning av stammarnas skick och därigenom ytterligare förebygga att det finns oupptäckta problem i rören som potentiellt kan orsaka vattenskador och stopp. J. Månssons Avloppsservice AB är din expert på stamspolning i Stockholm har sedan urminnestid arbetat med rörinspektion. Det finns ett antal företag som har både kompetens och rätt utrustning för högtrycksspolning, ta in offerter för att jämföra priser! Hör av dig till oss.

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.